اطلاعيه بانك كشاورزی درباره سپرده گذاران محترم شركت تعاونی نهال نشان البرز

تجمع تعداد اندكی از مالباختگان شركت تعاونی نهال نشان البرز و پلاكارد مغرضانه آنها دستاويز تبليغات مسموم و سياه نمايی شبكه معاند عليه بانك خوشنام كشاورزی شده است.

اقتصادگردان– لذا براي تنوير افكار عمومی و خنثی كردن اين اقدام مغرضانه مواردی را به اطلاع عموم می رساند:

1- بانك كشاورزی به عنوان يك بانك بزرگ دولتی و حامی بخش كشاورزی با سابقه 86 سال فعاليت موثر در عرصه اقتصاد كشور از ثبات مالی و استحكام بسيار خوبی برخوردار است و به همين خاطر در سطح داخل و خارج از كشور در زمره بانك های خوشنام به شمار مي رود.

2- هيچ ارتباطی بين بانك كشاورزی و موسسات غير مجاز از جمله شركت تعاونی نهال نشان البرز وجود ندارد و تنها عمليات پرداخت مطالبات سپرده گذاران شركت تعاونی مذكور براساس مصوبه هيأت منتخب سران قوا به بانك كشاورزی واگذار شده است و بانك بر اساس مصوبه هيأت مذكور و از محل خط اعتباری بانك مركزی مطالبات تا سقف يك ميليارد ريال را پرداخت كرده است.

3- پرونده متخلفان شركت تعاونی مذكور در حال رسيدگی است و بقيه مالباختگان بايد منتظر تعيين تكليف موضوع از سوی دادگاه محترم رسيدگی كننده باشند.

4- اقدام به برگزاری هر گونه تجمع مقابل بانك كشاورزی، از طرف كسانی كه هيچگونه رابطه مالی و سپرده گذاری با بانك ندارند و سپرده آنان در تصرف شركت تعاونی غيرمجازی بوده، مقابل بانك كشاورزی، خلاف مصلحت و مخل جريان ارايه خدمت بانك كشاورزی است.

لذا انتظار می رود كه نهاد های انتظامی و امنيتی ضمن برخورد قانونی با اين قبيل تجمعات، موضوع پلاكارد تهيه شده و بكار رفته در تجمع ياد شده را كه با هدف بهره برداری شبكه های معاند و تضعيف يك بانك معتبر و با سابقه كشور مورد بهره برداری قرار گرفته پيگيری كنند.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: