اشتغال زنان مهمترین مسأله بازار کار در آینده است

دبیر کل خانه کارگر موضوع اصلی بازار کار در آینده را اشتغال زنان دانست و گفت: عدد بیکاری زنان نسبت به مردان بزرگ است و این یعنی آژیر قرمز در حوزه اشتغال زنان به صدا در آمده است.

اقتصادگردان– علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر امروز با حضور در همایش ملی آینده کار
اظهار کرد: متاسفانه بیکاری زنان در طول سه دهه گذشته کاهش نیافته و هربار
بیش از ٢٢ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ بیکاری زنان نسبت به
مردان بیشتر و عدد بزرگی است.

تقاضای زنان در حوزه آموزش بیش از ٦٥ درصد است

‎وی ٦٥ درصد نیازهای آموزشی را متعلق به زنان دانست و گفت:‎ علیرغم میل
زنان به آموزش، اشتغال آنها کمتر از مردان است و این مساله باید محور
گفت‌وگوهای اجتماعی قرار گیرد.

‎به اعتقاد دبیرکل خانه کارگر
‎اشتغال زنان اصلی ترین بحران امروز در حوزه بازار کار است و علیرغم رشد
آموزشهای مهارتی و افزایش تحصیل در زنان چنین تحرکی را در حوزه اشتغال زنان
مشاهده نمی کنیم.

‎وی در پایان گفت: اگر می‌خواهیم درباره آینده
کار صحبت کنیم باید از الگوی کارآمد سخن بگوییم. در قانون اساسی و در اصول
٢٩ و ٣٠ قانون اساسی درخصوص برابری فرصتهای زنان صحبت شده و ما معتقدیم
باید اشتغال زنان را در آینده حتما مورد توجه قرار دهیم.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: