نرخ حق بیمه درمان سال ۹۸ شاغلان و بازنشستگان دولت تعیین شد

نرخ حق بیمه درمان خانواده‌های شاغلان، بازنشستگان و موظفین دولت در سال ۹۸ اعلام شد.

اقتصادگردان– با عنایت به تصویبنامه شماره ۳۸۹۳/ت۵۶۴۰۳ه مورخ ۱۹ فروردین هیأت وزیران نرخ حق بیمه درمان سال ۱۳۹۸ مطابق با مفاد ماده ۷۰ قانون برنامه پنج سال ششم توسعه کشور که از یکم فروردین ماه لازم الاجرا است به شرح زیر اعلام می‌شود:

الف- صندوق کارکنان دولت

وضعیت خدمت نسبت بیمه شده حق سرانه (سهم کارمند) حق سرانه (سهم بیمه‌گذار) حق سرانه (سهم دولت) شاغل اصلی و تبعی (۱) ۲ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه بدون احتساب حق عائله‌مندی و اولاد ۲ درصد ۳ درصد.

بازنشسته و موظفین اصلی و تبعی (۱) ۱/۷ درصد حقوق مندرج در حکم یا فیش حقوقی سرپرست بدون احتساب حق عائله‌مندی، حق اولاد و حق نگهداری ۲ درصد ۳/۳ درصد.

شاغل و بازنشسته تبعی (۲): شامل همسر دوم و بعد کارمند مرد و همسر و فرزندان کارمند خانم ۴۸۴.۰۰۰ ریال حق سرانه بابت هر نفر در ماه

شاغل و بازنشسته تبعی (۳): شامل پدر و مادر، فرزند خوانده، عروس و داماد و نوه و … ۵۹۲.۵۵۶ ریال بابت حق سرانه هر نفر در ماه:

الف. ‏- حق بیمه درمان خانواده‌های شاغلین، بازنشستگان و موظفین

دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌نمایند به ترتیب ۲ درصد از حقوق و مزایای مستمر برای شاغلین و ۷ ‏.۱ درصد برای بازنشستگان و موظفین و مابقی تا ۷ درصد حقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی است.

۲ ‏- الف. ‏- در خصوص کارکنانی که زوجین هر دو مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند:

۱ ‏-۲ ‏-الف- حق بیمه درمان زوجه در صورتیکه مایل به ابطال دفترچه خود و دریافت دفترچه از محل خدمت همسر باشند حق بیمه مذکور در جدول فوق بصورت خانوار وصرفا از حقوق سرپرست (زوج) کسر می‌گردد.

۲ ‏-۲ ‏-الف- درصورتیکه زوجه از محل خدمت خود دفترچه دریافت نموده باشد راسا ملزم به پرداخت حق بیمه مربوطه خواهد بود.

۳ ‏-الف ‏- فرزندان ذکور در صندوق کارکنان دولت تا پایان ۲۲ سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا پایان ۲۵ سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج تبعی یک محسوب می‌شوند.

۴ ‏- الف. ‏- ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند در صورت استمرار، حق بیمه بر مبنای حق بیمه تبعی ۳ بر اساس ضوابط جاری و با پرداخت ماهیانه ۵۵۶.۵۹۱ ریال امکان پذیر خواهد بود.

۵ ‏- الف. ‏- درصورتی که حقوق دریافتی کارکنان کشوری کمتر از حداقل حقوق مشمولین قانون کار (۱۵۱۶۸۸۲۰ ریال) باشدحق بیمه آن‌ها براساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می‌گردد.

۶ ‏- الف. ‏- کارکنان شاغل مشمول در صورت حدوث هریک از حالت‌های مندرج در ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بازخریدی ‏- استعفاء ‏- اخراج- مرخصی بدون حقوق) می‌توانند با پرداخت کامل حق بیمه و به عبارتی ۷ درصد دو برابر حداقل حقوق قانون کار (۳۰۳۳۷۶۴۰ ریال) به صورت ماهیانه (۲۱۲۳۶۳۵ ریال) از بیمه درمان صندوق کارکنان دولت بهره‌مند شوند.

‏ب‏-‏حق بیمه مؤسسات مشمول دو نهم (موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون بیمه همگانی)، معادل دونهم از ۷ درصد حقوق و مزایای مستمر سرپرست برای بیمه شدگان اصلی و تبعی (۱) است.

ج‌‏- براساس جدول شماره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نرخ صدور، تعویض و تمدید هرجلد دفترچه ۰۰۰‌‏.۳۰ ریال و برای صدور دفترچه المثنی بار اول ۰۰۰‌‏.۹۰ ریال و دفعات بعد ۰۰۰‌‏.۱۸۰ ریال تعیین و ابلاغ شده است.

د‌‏- طبق بخشنامه ارسالی سازمان متبوع انجام هر گونه عملیات بیمه گری اعم از صدور اولیه، تعویض، تمدید و المثنی دفترچه بیمه برای فرزندان ۱۸ سال به بالای اناث و ذکور بیمه شدگان صرفا بعد از رویت شناسنامه امکان پذیر خواهد بود.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: